Lantmännens Forskningsstiftelse

Lantmännens Forskningsstiftelse har till ändamål att bedriva vetenskaplig forskning och utveckling inom området spannmål och andra råvaror från jordbrukets växtodling och vidareförädling därav, i syfte att främja användningen av nämnda råvaror. Stiftelsen investerar i forskning vid högskolor, universitet eller institut, både nationellt och internationellt inom tre fokusområden: Lantbruk och maskiner, Bioenergi och gröna material samt Livsmedel och hälsa. Mer information hittar du på Lantmännens Forskningsstiftelse.

Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Kahoot om Cerealier

10 frågor med fördjupningsinformation om cerealier för grundskolan och gymnasiet.