Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen erbjuder kostnadsfritt ämnesövergripande skolmaterial och faktablad om vilda djur, ekosystem, energi, klimat, konsumtion och hållbar utveckling. Vi erbjuder också en kostnadsfri guide för skolor som vill utveckla arbetet med lärande för hållbar utveckling. Allt material finns på: naturskyddsforeningen.se/skola.
Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Lärarhandledning Hållbara skolan

Med utgångspunkt i en illustration av en skolmiljö får eleverna klura på hur deras drömskola skulle se ut.

Årshjul att skriva eller rita på

I biblioteket kan ni lära er mer om våra vilda grannar med hjälp av fördjupande texter och filmer. Här finns också bildstöd om olika arter och lektioner om allemansrätten.

Årshjul att dela ut till eleverna

Skriv planerade aktiviteter på de streckade linjerna

Lista med förslag på projekt och aktiviteter

Snickarglädje för Vilda grannar eller ute i närområdet

Kolets kretslopp och människans påverkan

Grundämnet kol, med kemisk beteckning C, finns i allt levande och kolets kretslopp pågår hela tiden.

Följebrev

Tack för Din beställning av affischen om kolets kretslopp och människans påverkan. Vi hoppas att den inspirerar till engagerande undervisning om klimatfrågor och hållbar utveckling.

Ark molekyler

Låt eleverna klippa och klistra med molekyler. Med hjälp av arket kan de själva fundera över var de ska placera ut kolmolekylerna. I lektionen Koll på kol finns affischen i en version utan molekyler.

Lärarröster om materialet Vi har jobbat med hållbart samhällsbyggande och då har affischen, som hänger på väggen i klassrummet, fungerat som inspirationskälla.