RLS-Förbundet

RLS-Förbundet är patientföreningen för Restless Legs, en mycket vanlig sjukdom som tyvärr ofta underdiagnosticeras och felbehandlas. (Sjukdomen kallas även WED.) Läs mer om oss här: www.rlsforbundet.se 
Tryckt material för beställning