Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 1,6 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 26 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksport-förbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och BirdLife Sverige. Läs mer på www.svensktfriluftsliv.se.

Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Nedskräpning i natur – svenska, engelska, arabiska, ukrainska & persiska

I Svenskt Friluftslivs uppdrag ligger att vi ska värna och vårda allemansrätten. Därför har vi i år gjort en informationssatsning inom lika många områden som vi tycker behöver särskilt uppmärksamhet och där nedskräpning av natur ingår.

Fridlysta och giftiga svampar och bär - Var man inte ska elda - svenska, engelska, arabiska, ukrainska, persiska

Denna film handlar om fridlysta och giftiga svampar och bär, och var man får och inte får elda i naturen. På klipphällar är en plats man inte ska elda på.

Angöra annans brygga - Tälta nära hus - svenska, engelska, arabiska, ukrainska, persiska

Denna film handlar om att lägga till vid annans brygga samt vår film om ”tältning nära boningshus”. En kort humoristisk film - med skådespelarna Anders Ankan Johansson och Vega Rougén.

Terrängkörningsfordon i natur - Cykling i jordbruksmark - svenska, engelska, arabiska, ukrainska, persiska

I Svenskt Friluftslivs uppdrag ligger att vi ska värna och vårda allemansrätten. Därför har vi i år gjort en informationssatsning inom lika många områden som vi tycker behöver särskilt uppmärksamhet och där cykling och terrängkörning i skog och mark ingår.