Trafikförsäkringsföreningen (TFF)

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är en samarbetsorganisation för de försäkringsbolag som har rätt att sälja trafikförsäkring i Sverige. Syftet med verksamheten är att bidra till trygghet i trafiken, både i Sverige och för svenska trafikanter utomlands. TFF tar ut en lagstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift) av ägare till oförsäkrade motordrivna fordon. Avgiften bidrar till att ersätta de som skadats eller fått något förstört av ett oförsäkrat, okänt eller utländskt motorfordon. TFF deltar även i det internationella trafikförsäkringsarbetet som handlar om att underlätta för den som råkar ut för en trafikolycka utomlands. Läs mer: www.tff.se

 
 


Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Länk till TFFs webbplats ”Hela vägen”

Om trafikförsäkringen och avgiften