Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser – vi organiserar en halv miljon medlemmar och sköter hyresförhandlingar, ger juridisk hjälp och jobbar för att öka de boendes inflytande över sina hem. Vi tror på rimliga hyror och bra bostäder för alla.
Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
HgF lärarhandledning gymnasiet

Lärarhandledning för gymnasiet

HgF lärarhandledning högstadiet

Lärarhandledning för högstadiet

Övningar för SFI + arabisk ordlista

Övningar för elever som läser sfi och en ordlista på arabiska


Intervju med Hyresgästföreningen

Vi möter Marie Linder, förbundsordförande hos Hyresgästföreningen som berättar om deras skolmaterial för gymnasiet "Bostäder, hyror och historia" om bostadsmarknaden och att flytta hemifrån.

 

Hej Marie! 

 

”Bostäder, hyror och historia” är ett skolmaterial för gymnasiet om bostadsmarknaden och om att flytta hemifrån. Vilka skolämnen berör den och hur kan lärare använda materialet i sin undervisning?

Skolmaterialet är tänkt att användas i samhällskunskap och historia på studieförberedande och yrkesförberedande program på gymnasienivå. Självklart gör vi kopplingar till ämnesplanerna i lärarhandledningen som också är full av övningar och diskussionsfrågor.

Materialet består av en lärarhandledning och ett elevhäfte. I elevhäftet går vi igenom bostadens historia från 1800-talet fram till idag. Texten varvas med diskussionsfrågor som ger utrymme för elevernas egna analyser och ställningstaganden. Eleverna får fundera kring och komma med egna lösningar på frågor som rör segregering, ekonomi, politik, vad en god bostad egentligen innebär och vilka konflikter som finns inom bostadspolitiken. Vi ställer frågor som "Ska alla ha rätt till en fin och bra bostad oavsett inkomst?" och "Varför har vissa områden hög status och andra lägre?".

Vi påverkas alla av de politiska beslut som fattas, inte minst inom bostadspolitiken. Det är just politiska reformer som har drivit utvecklingen framåt. Det är ingen slump att Miljonprogrammen byggdes eller att Egnahemslånen lanserades. Politiska vägval har skapat de senaste hundra årens bostadspolitik och det vill vi visa.

Materialet går också igenom olika boendeformer och ger praktiska råd kring vad som är viktigt att tänka på till exempel vid första boendet eller om man vill hyra ut eller hyra i andra hand. Vad som händer när man flyttar ihop eller isär, hur man gör en budget och varför det är så viktigt att skriva ett kontrakt även när man hyr i andra hand är andra viktiga frågor som tas upp.

Varför har ni tagit fram det här skolmaterialet?

Många av de problem vi har idag går igen genom historien; brist på bostäder, segregering, trångboddhet och dyra bostäder är problem vi har haft tidigare i det här landet men lyckats lösa.

Vi bor alla någonstans och därför berörs alla av bostadspolitiken. Särskilt aktuell blir frågan när det är dags att flytta hemifrån. Vi vet att många unga vuxna drabbas extra hårt av de problem vi har på bostadsmarknaden idag i form av bostadsbrist och ökande kostnader för både hyres- och bostadsrätter. Men detta är problem som kan lösas genom politiska beslut och genom ökad kunskap om frågorna.

Det är stor brist på billiga hyreslägenheter. Hur ska vi få fart på bostadsbyggandet?

Det har helt enkelt byggts alldeles för få bostäder, inte minst hyresrätter, under väldigt lång tid. Det är orsaken till dagens bostadsbrist. I Sverige behöver vi bygga minst 700 000 nya bostäder till 2025 enligt Boverket. För att det ska bli verklighet krävs att bostadsfrågan prioriteras av alla politiker, både på nationell nivå och i kommunerna.

Hyresgästföreningens utgångspunkt är att det går att lösa bostadsbristen men för att klara det är det många som måste samarbeta. Staten måste börja stötta de företag som vill bygga, kommunerna måste bli snabbare på att fatta beslut om byggplaner och se till att byggföretagen får köpa billig mark. Det finns också en del orättvisa skatter som måste bort, idag är det till exempel ofta dyrare att bo i en hyresrätt än en bostadsrätt på grund av den ekonomiska obalansen mellan hyrt och ägt boende. Det är inte rimligt.

Har du några tips för ungdomar som söker sin första lägenhet?

Leta upp de bostadsförmedlingar som finns där du vill bo. Om du inte redan står i bostadskö så ställ dig i den. Ta också kontakt med de privata fastighetsägare som finns på orten och ställ dig direkt i deras kö.

Leta bostad en bit utanför centrum, särskilt om du vill ha en lägenhet i en större stad.

Sök bostad tillsammans med en kompis, då får ni bättre gemensam ekonomi och du får fler valmöjligheter.

Berätta för alla att du söker bostad. Använd dina digitala och sociala nätverk för att sprida att du letar bostad.

Är du student så sök de särskilda studentlägenheter som ibland finns.

Ge inte upp! Var aktiv i kontakten med fastighetsägare och visa att du är intresserad.

Slarva inte med din privatekonomi. Många fastighetsägare kräver hög fast inkomst av sina hyresgäster och accepterar inga betalningsanmärkningar.

 

 

Marie Linder, Hyresgästföreningen
Lärarröster om materialet

"Illustrativt, pedagogiskt och inte minst lärorikt."

"Att kunna ha till stöd för eleverna när man genomföra nu tid och då tid. Även att kunna diskutera. Inget dåligt..."

"Alltid bra med fler praktiska övningar och diskussionsunderlag som riktar sig till gruppen och deras reflektioner."

"Bra och viktigt att eleverna lär sig om livet efter gymnasiet, bra "lära för livet" material."

"Undervisar på teknikprogrammet - inriktning samhällsbyggande och miljö, och där passar denna lilla bok perfekt. Tack!"